Natan Osterman

raziskovalec
Liquid matter lab, FMF

in

Odsek za kompleksne snovi, IJS in

 

Področja raziskav

(klikni na Watch on YouTube za razlago posameznega filma)

1. Kompleksne interakcije v koloidnih sistemih

2. Visoki temperaturni gradienti

3. Mikrofluidika, Laboratorij-na-čipu

4. Mikroreologija

Orodja

optična pinceta, magnetna pinceta, fluorescenčna mikroskopija

Bibliografija

Študenti

Vas zanima sodelovanje pri raziskavah? Opravljanje študijske prakse, diplome ali magisterija? Oglasite se osebno ali po e-mailu.

Teme za magistrske (diplomske) naloge:

Več informacij


Banner Picture